Welkom bij MHC Steenwijk!

Fijne vakantie voor iedereen!

Terug

Bardienst Reglement

 
Iedere zaterdag is het altijd een gezellige drukte van jewelste op onze hockeyvelden en een boel van de bezoekers lusten wel een hapje of drankje. Daarnaast worden de sportieve jeugd ook wat te drinken aangeboden na de wedstrijden.

Om al deze gezelligheid en drukte in goede banen te leiden, hebben wij iedere zaterdag een bezetting van de bar in ons clubhuis nodig. Wekelijks hebben wij hiervoor een ervaren jongedame als barhoofd, die wordt ondersteund door 1 of 2 ouders.

  • In de regel ontvangt u minimaal 1 week van te voren een e-mail als u wordt ingedeeld voor een bardienst.
  • Mocht u deze dienst niet kunnen draaien, dan is het de bedoeling dat u zelf (bijv. binnen het team van uw kind) ruilt. Indien dit niet tot een oplossing leidt, dan dient u tijdig contact op te nemen met de kantinecommissie om samen een oplossing te zoeken.
  • Wij verwachten dat iedereen gemiddeld 2 tot 3 keer per seizoen een bardienst draait op onze club.
  • Mocht u door persoonlijke of zakelijke omstandigheden structureel verhinderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de kantinecommissie om samen tot een oplossing te komen.
  • Mocht u geen bardienst wensen te draaien, dan is er een afkoopregeling beschikbaar, deze dient aan het begin van het seizoen of bij een nieuw lidmaatschap aangevraagd te worden.
  • Regelingen die getroffen worden buiten de kantinecommissie om zullen niet gehonoreerd worden.
  • Ouders die vaste vrijwilligersdiensten uit voeren (denkt u aan coaches, trainers), zijn uitgesloten van bardiensten. Dit wordt in het LISA-systeem verwerkt.
 

Contact