Welkom bij MHC Steenwijk!

We gaan weer van start!

7 April

ALV op 22 april!!

Nieuws afbeelding

Aan alle leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden van MHC Steenwijk,


Op donderdag 22 april 2021 vindt om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van MHC Steenwijk plaats. 


Wij zijn heel blij dat we kunnen mededelen dat er nieuwe ouders hebben aangegeven een plaats in het bestuur te willen nemen, tevens blijven we wel op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze club, daar kun je je nog altijd voor aanmelden hoor! 

Tijdens deze ALV zal er, na instemming van de leden, een wisseling van het bestuur gaan plaatsvinden. Bij deze daarom de oproep om allemaal aanwezig te zijn op de ALV. 


In verband met Corona vindt de ALV digitaal plaats via Microsoft Teams.

Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: [email protected]

Na aanmelding zul je de link met de agenda van de ALV via Teams in je e-mail ontvangen.


Wij zien jullie allemaal graag op 22 april.


Met vriendelijke groet, 


Namens bestuur MHC Steenwijk,

Raymond Schets 

Voorzitter


Contact