Welkom bij MHC Steenwijk!

3 Maart

Integriteit

Nieuws afbeelding

Integriteit op de vereniging

Albert Jan en Arjen hebben eind vorig jaar als clubkadercoaches een training over integriteit op de club gevolgd. De training was erop gericht om meer ondersteuning te bieden aan trainers en coaches vanuit pedagogisch oogpunt. Hierbij zijn vastgestelde normen en waarden het uitgangspunt. Het bestuur gaat in maart samen met de clubcoaches deze normen en waarden formuleren en vastleggen. In het verlengde hiervan willen wij ook onze vertrouwenspersoon van de club noemen: Christine de Boer. Mochten er zaken spelen waarvoor je niet bij je trainer, coach of het bestuur terecht kunt, dan is Christine voor onze vereniging als vertrouwenspersoon beschikbaar: vertrouwenscontactpersoon@mhc- steenwijk.nl.  

Contact