Welkom bij MHC Steenwijk!

9 Maart

Sam& springt bij!

Nieuws afbeelding

Sam& voor alle kinderen helpt!

 

Geen geld voor sport, verjaardagen, uitjes, schoolspullen, muziek-, zwem- of dansles? 

Heb jij of ken jij een kind dat ook gewoon mee moet kunnen doen met leeftijdgenoten en is er binnen het gezin niet genoeg geld voor sporten, muziekles, een dagje uit, verjaardag vieren of schoolkosten? Sam& springt bij!

 

Hoe werkt het?

Vanaf 1 maart 2022 kunt u zelf een aanvraag doen of via een tussenpersoon. Dat kan via de website www.samenvoorallekinderen.nl. Een tussenpersoon kan iemand zijn van de gemeente, een jeugdhulpverlener, leerkracht of een maatschappelijk werker. Ze moeten wel aangemeld zijn bij Sam&. De bijdrage die u krijgt, gaat meteen naar de organisatie die de activiteit aanbiedt. 

 

Wat kun je aanvragen?

  • Sportactiviteiten: Sam& voor alle kinderen kan een bijdrage geven voor het lidmaatschap van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld sportkleding). Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar. De bijdrage is maximaal € 225,- per kind per seizoen.
  • Cultuuractiviteiten: met een bijdrage via Sam& kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel of bijvoorbeeld breakdance. Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De bijdrage is maximaal € 425,- per kind per seizoen.
  • Zwemles: Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Via Sam& kunnen kinderen diploma A en B halen. De bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De vergoeding is maximaal € 525,- per kind voor zwemdiploma A + B.  Ouders betalen nog wel een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van de tarieven die het zwembad hanteert. 
  • Schoolkosten: Gaat uw kind naar de basisschool, het voortgezet onderwijs of mbo (jaar 1 en 2)? Dan kunt u daarvoor een bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld voor: een schooltas, lesbenodigdheden of een pc/laptop. Voor kinderen tot groep 6 van de basisschool is de bijdrage maximaal € 100,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 van de basisschool en hoger krijgt u maximaal € 350,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 is er ook een bijdrage voor een computer/laptop of telefoon aan te vragen. Dit kan 1 keer in de 5 jaar. Mocht de bijdrage voor mbo-leerlingen niet toereikend zijn, dan is er nog het MBO Studentenfonds. Vanuit dit fonds helpen mbo-scholen u bij de aanschaf van voorgeschreven leermaterialen. Vraag bij de mbo-school van uw kind naar de mogelijkheden. 
  • Aanschaffen fiets: u kunt één keer per 24 maanden een bijdrage krijgen voor een (tweedehands)fiets. Kinderen uit de stad Steenwijk kunnen een aanvraag doen bij de wijkwerkplaats west (www.wijkwerkplaatswest.nl). Als er geen passend aanbod is, kan een beroep worden gedaan op deze regeling. Dit geldt ook voor reparatiekosten van een fiets. 
  • Verjaardagsbox: is uw kind Jarig? Via Sam& kan uw kind een verjaardagsbox krijgen. In de box zitten slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes.

Meer informatie

Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Kijk dan op samenvoorallekinderen.nl en doe een aanvraag. Of neem contact op met Sociaal Werk De Kop ([email protected] of 0521 745080). 

 

NIEUW VOOR OUDERS! Sinds 1 januari 2022 is er ook voor volwassenen een fonds voor sport- en cultuuractiviteiten. Kijk hiervoor op https://www. volwassenenfonds.nl/ en kijk wat er mogelijk is. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Contact