Welkom bij MHC Steenwijk!

       

 Inschrijfformulier MHC STEENWIJK  

    

 


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
   
 
   
 
   
   
   
   
Activiteitenformulier
  Als u/je één of meerdere activiteiten heeft aangevinkt betekent het niet dat u/je elke maand benaderd voor deze hand- en spandiensten maar indien nodig, wij een beroep op u/je kunnen doen, dit gaat in overleg. Hieronder kun(t) u/je aangeven waar uw/je voorkeur naar uitgaat. Voor verdere informatie zie: Clubinfo en klik op Spelregels Lidmaatschap

 
Indien nodig kan MHC Steenwijk een beroep op mij doen voor de volgende activiteiten:
  U dient minimaal één *ja* aan te vinken om als lid ingeschreven te worden.

 
   
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Contact