Welkom bij MHC Steenwijk!

Fijne vakantie voor iedereen!

Terug

Contributie

 
Contributie  seizoen 2016/2017

Categorie (bepalend is de leeftijd op 1 oktober)

Contributie

Senioren (> 18 jaar)

€ 207,00

Junioren <18 jaar en >10 jaar

€ 152,00

Junioren < 10 jaar

€ 102,00

Recreanten > 25 jaar

€ 112,00

Recreanten > 10jaar en < 25 jaar

€ 92,00

Recreanten < 10 jaar

€ 72,00

Gezinscontributie Max

€ 525,00

Zaalhockey E junioren

€ 47,00

Zaalhockey rest

€ 53,50

Voor studenten uitwonend vanaf 18 jaar geldt een contributie van 152,00. Hiervoor moet je een kopie van je studentenkaart vóór 1 september inleveren bij de ledenadministratie én je uitwonende adres doorgeven.

 

Betaalwijze

 

Per jaar of per 4 termijnen door middel van automatische incasso, waarvoor bij aanmelding een machtiging wordt afgegeven.

 

Bank: Rabobank NL52 RABO 0322 0583 25.

 

We innen de contributie via automatische incasso met de mogelijkheid om het bedrag in een keer of vier keer per jaar te laten innen. De inning van de contributie zal in de maand september plaatsvinden. De 2e, 3e en 4e incasso zal respectievelijk plaatsvinden in november, januari en maart.

 

Naast de veldcontributie wordt contributie voor zaalhockey in rekening gebracht. Indien een lid uiterlijk 1 oktober schriftelijk/per mail bij de ledenadministratie aangeeft niet aan zaalhockey te willen deelnemen, zal geen zaalcontributie worden geïnd.

 

Voor leden die geen automatische incasso afgeven of intrekken zal 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Word je lid in de loop van het seizoen, dan zal de hoogte van de contributie als volgt worden vastgesteld: aanmelding vóór 1 december 100%, tussen 1 december en 1 maart 75%, tussen 1 maart en 1 mei 50% en na 1 mei 25%.

 

 

Contact