Welkom bij MHC Steenwijk!

 
Terug

Contributie

Contributie seizoen 2023/2024

Categorie
(leeftijd op 1 oktober is bepalend)
Per termijn
(4 keer per jaar)
Totaal per jaar
Funkey € 33,75 € 135,00
O8 € 48,75 € 195,00
O9 & O10 € 60,00 € 240,00
O12 t/m O18  € 82,50 € 330,00
Senioren veld € 82,50 € 330,00
Senioren zaal (bestaand lid) N.v.t. € 95,00
Senioren zaal (nieuw lid) N.v.t. € 120,00
Trimhockey € 46,25 € 185,00
Studenten N.v.t. € 25,00- korting
Shirtfonds N.v.t. € 15,00


Contributiebedrag voor de jongste jeugd en junioren omvat zowel veld- als zaalhockey.

Contributiebedrag voor senioren is gesplitst in een veldhockey deel en een zaalhockey deel. Senioren die speciaal lid worden van MHC Steenwijk om mee te doen met de zaalhockey competitie betalen meer contributie voor de zaal dan spelers die al lid zijn. Dit i.v.m. verrekening KNHB afdracht; die heeft voor bestaande leden al plaatsgevonden en is verwerkt in de contributie voor het veld.

De vaste bijdrage voor het shirtfonds bedraagt € 15,00 per jaar.

Voor studenten uitwonend vanaf 18 jaar geldt een korting van €25,00 per jaar. Hiervoor moet je een kopie van je studentenkaart vóór september inleveren.


Betaalwijze

Per jaar of per 4 termijnen door middel van automatische incasso, waarvoor bij aanmelding een machtiging wordt afgegeven. 

Bank: Rabobank NL52 RABO 0322 0583 25. 

We innen de contributie via automatische incasso of iDEAL betaling met de mogelijkheid om het bedrag in een keer of vier keer per jaar te laten innen. De inning van de contributie zal in de maand september plaatsvinden. De 2e, 3e en 4e incasso zal respectievelijk plaatsvinden in november, januari en maart. 

Voor senioren: naast de veldcontributie wordt contributie voor zaalhockey in rekening gebracht. Indien een senior lid uiterlijk 1 oktober schriftelijk/per mail bij de ledenadministratie aangeeft niet aan zaalhockey te willen deelnemen, zal er geen zaalcontributie worden geïnd. 


Lid worden in de loop van het seizoen

Word je lid in de loop van het seizoen, dan zal de hoogte van de contributie als volgt worden vastgesteld: aanmelding vóór start zaalseizoen 100%, aanmelding na start zaalseizoen 50%.


Opzeggen

Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten vóór 1 mei bij de ledenadministratie ([email protected]) ontvangen zijn. Bij opzegging tussen 1 mei en 1 september moeten administratiekosten à €50 worden voldaan. Bij opzegging na 1 september moet de contributie voor het nieuwe seizoen volledig worden voldaan. Dit in verband met de teamindeling die dan al wordt gemaakt, met bijbehorende inzet van begeleiding en afdracht aan de bond. We rekenen hiervoor op jullie begrip.

  

Contact