Welkom bij MHC Steenwijk!

Veldtrainingen tijdelijk afgelast, Pietentraining 29 nov gaat wel door!

 
Terug

Contributie

Contributie seizoen 2020/2021

Categorie (bepalend is de leeftijd
op 1 oktober)

Contributie

Senioren (> 18 jaar)

 € 225,00

Junioren <18 jaar en >10 jaar

 € 185,00

Junioren < 10 jaar

 € 125,00

Recreanten > 25 jaar

 € 125,00

Recreanten > 10jaar en < 25 jaar

 € 100,00

Recreanten < 10 jaar

 € 75,00

Gezinscontributie Max

 € 555,00

Zaalhockey E junioren

 € 35,00

Zaalhockey rest

 € 65,00


De vaste bijdrage voor het shirtfonds bedraagt € 12,50 per jaar.

Voor studenten uitwonend vanaf 18 jaar geldt een contributie van 185,00. Hiervoor moet je een kopie van je studentenkaart vóór 1 september inleveren bij de ledenadministratie én je uitwonende adres doorgeven.

Betaalwijze
Per jaar of per 4 termijnen door middel van automatische incasso, waarvoor bij aanmelding een machtiging wordt afgegeven.

Bank: Rabobank NL52 RABO 0322 0583 25.

We innen de contributie via automatische incasso met de mogelijkheid om het bedrag in een keer of vier keer per jaar te laten innen. De inning van de contributie zal in de maand september plaatsvinden. De 2
e, 3e en 4e incasso zal respectievelijk plaatsvinden in november, januari en maart.

Naast de veldcontributie wordt contributie voor zaalhockey in rekening gebracht. Indien een lid uiterlijk 1 oktober schriftelijk/per mail bij de ledenadministratie aangeeft niet aan zaalhockey te willen deelnemen, zal geen zaalcontributie worden geïnd.

Voor leden die geen automatische incasso afgeven of intrekken zal 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. 


Lid worden in de loop van het seizoen

Word je lid in de loop van het seizoen, dan zal de hoogte van de contributie als volgt worden vastgesteld: aanmelding vóór 1 december 100%, tussen 1 december en 1 maart 75%, tussen 1 maart en 1 mei 50% en na 1 mei 25%.


Opzeggen

Hockeyen bij MHC Steenwijk is superleuk en dat wil je natuurlijk niet opzeggen! Mocht dat toch het geval zijn , let dan op het volgende.

Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten vóór 1 mei bij de secretaris ontvangen zijn. Bij opzegging tussen 1 mei en 1 september moeten  administratiekosten à €50 worden voldaan. Bij opzegging na deze datum moet de contributie voor het nieuwe seizoen volledig worden voldaan. Dit in verband met de teamindeling die dan al wordt gemaakt, met bijbehorende inzet van begeleiding en afdracht aan de bond. We rekenen hiervoor op jullie begrip.

  

Contact