Welkom bij MHC Steenwijk!

Fijne vakantie voor iedereen!

Terug

Veldverhuur

 
Procedure verhuur kunstgrasveld MHC Steenwijk

1. De huurder vervoegt zich bij de commissaris die het veld verhuurt: bij afwezigheid kan contact worden op genomen met Herrie de Ruiter (0521-516727).

2. De veldverhuurcommissaris neemt met de verhuurder de gedragsregels door die gelden voor het gebruik van het kunstgrasveld. De huurder vult twee identieke overeenkomsten geheel in, voorzien van een handtekening. Een krijgt de huurder mee om op het veld aan te kunnen tonen dat deze gemachtigd is om gebruik te maken van het kunstgrasveld en voor hoe lang. De andere ontvangt de veldverhuurder.

3. De huurder krijgt van de veldverhuurder twee sleutels mee: een voor de toegang tot het hek en een voor de toegang tot de kantine. In de kantine achter de tweede toegangsdeur is links de meterkast. Daar kan de huurder de lichtmasten aanzetten. De huurder volgt de procedure volgens de aanwijzingen die daar zijn opgehangen. Dat wil zeggen: vijf minuten na het omdraaien van de eerste lichtschakelaar kan pas de tweede schakelaar omgedraaid worden! De huurder dient hier qua planning rekening mee te houden. De huurder brengt na afloop van de huur de sleutels bij de secretaris terug.

4. De veldverhuurder of een ander clublid controleert steekproefsgewijs of de huurders voldoen aan de gedragsregels van het gebruik van de accommodatie: geen voetbalschoenen, geen sigaretten en zeker geen kauwgom op het veld.   

5. De penningmeester stuurt een factuur aan de penningmeester van de hurende vereniging en bewaakt de debiteuren.

Gedragsregels huur accommodatie MHC Steenwijk

- Behandel het veld alsof het van u of uw vereniging is en let erop dat: alleen spelers, scheidsrechters, trainers en coaches op het veld komen en dat de overige aanwezigen buiten het hek blijven.

- Op het veld mogen geen schoenen met noppen gedragen worden, maar alleen speciale kunstgrasschoenen of sportschoenen;

- Let erop dat er geen zand is aan de zolen van de schoenen, omdat dit algvorming bevordert; vegers vindt u in de werkkast na de tweede deur van de kantine links;

- Zorg ervoor dat er op het veld geen scherpe voorwerpen aanwezig zijn, zoals glaswerk, blikjes en paraplus en dat er niet wordt gerookt;

- Er mag niet op het hekwerk rond het veld worden gezeten of zwaar wordt geleund;

- De accommodatie moet opgeruimd en schoon achtergelaten worden.

Verder
MHC Steenwijk draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade van welke aard dan ook aan huurder of aanwezige tijdens de huurperiode. Schade ontstaan tijdens de huurperiode aan de accommodatie van MHC Steenwijk wordt volledig door de huurder vergoed.

 

Contact