Welkom bij MHC Steenwijk!

 
Terug

Een probleem of ongewenst gedrag?

Vertrouwenscontactpersoon MHC Steenwijk

De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is Christine de Boer. Christine is te bereiken via e-mail:   [email protected].


De ervaring leert dat er binnen sportverenigingen situaties  kunnen voorkomen waarbij grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, bedreiging of seksuele intimidatie plaatsvindt. Helaas kan dit niet altijd voor 100%  voorkomen worden. Wij willen er voor zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen onze club omgaan, leuk en veilig blijft.

De vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt binnen MHC waar alle leden (dreigende) problemen betreffende grensoverschrijdend gedrag, kunnen aangeven. Met daarbij de bescherming van een vertrouwelijke aanpak, via een door de vertrouwenscontactpersoon gehanteerd proces.

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zal worden. Teamleden, trainers, coaches, ouders en begeleiders kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

Snel melden, erover praten en zorgen dat er een einde gemaakt wordt aan de ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert of zich herhaald.

 
Geen grensoverschrijdend gedrag maar wil je wel wat kwijt?
Met vele vrijwilligers zetten we ons ervoor in om een prettig sportklimaat te bieden waarin iedereen het naar zijn zin heeft. Zit je ergens mee binnen je team? Wil je het liever niet aan je coach kwijt? Daarvoor zijn de lijncoördinatoren en de TC het eerste aansppreekpunt.  Dus; heb je wat op je lever op technisch of sportief vlak? Meld het via [email protected]

VOG (verklaring Omtrent Gedrag)
Zoals in het huishoudelijk reglement is bepaald, vragen wij van onze betaalde trainers en coaches (m.u.v. jeugdtrainers en ouders) een VOG. Ook het bestuur beschikt over een VOG.
 

Contact