Welkom bij MHC Steenwijk!

Opbrengst Grote Clubactie € 849,=! Iedereen bedankt voor het steunen van MHC!

23 December

Plan Kleedkamers goedgekeurd!

Nieuws afbeelding

Verbouwing kleedkamers

Wij beschikken over een mooi en gezellig clubhuis. Ook hebben we 4 kleedkamers. Het clubhuis is ons eigendom, de kleedkamers zijn eigendom van de gemeente. Sinds januari van dit jaar hebben wij concrete plannen gemaakt voor verbetering van de kleedkamers en zijn in overleg gegaan met de gemeente.

De kleedkamers zijn al een tijd aan renovatie toe. Tegelwerk, wanden en plafonds zijn sterk verouderd, zijn niet meer goed schoon te houden en voldoen niet meer aan de huidige normen.De kleedkamers hebben op dit moment allemaal een eigen ingang, aan de zijkant van het clubhuis. Hierdoor ontstaat warmteverlies. Bovendien staan onze leden hier, soms 's avonds laat na de training te douchen. Vanuit de kantine is er geen enkele verbinding met de kleedkamers en er is geen zicht wie er op het terrein is.

Het is een sterke wens om de ingang van de kleedkamers te verbinden met het clubhuis. Daarmee worden de kleedkamers veiliger, en bovendien is er veel minder warmteverlies. Daardoor kunnen onze stookkosten omlaag en wordt het clubhuis duurzamer.

We hebben dit besproken met de betrokken ambtenaren. Zij gaven aan dat het beleid van de gemeente is, om de sportaccommodaties zoveel mogelijk af te stoten. Het realiseren van de verbouwing zou hiermee gecombineerd kunnen worden. Gemeente heeft voor verschillende scenarios een kostenraming gemaakt.

Op basis hiervan hebben wij een definitief plan gemaakt. Wij zijn bereid de kleedkamers in eigendom over te nemen, als we de door ons gewenste verbouwing en renovatie kunnen realiseren. Daarbij willen wij de verbouwing onder eigen regie en voor eigen risico, samen met onze sponsoren uit te voeren. Daardoor kunnen we méér realiseren voor hetzelfde geld.

Het eerste plan en de definitieve uitwerking hebben wij met jullie besproken in 2 ledenvergaderingen. Alle aanwezigen hebben zich uitgesproken vóór overname van de kleedkamers van de gemeente, vóór het uitgewerkte plan, en vóór de uitvoering onder eigen regie en voor eigen risico.

In de 'politieke markt' van 12 december hebben we e.e.a. nader toegelicht en op 19 december heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen. Dat betekent dat we in 2018 weer een belangrijke stap kunnen zetten voor de toekomst van onze mooie vereniging!


Contact