Welkom bij MHC Steenwijk!

Denk om 1,5 meter afstand! Samen houden we corona buiten MHC-Steenwijk!

12 Maart

!update coronavirus 12-3-2020!

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht

Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 31 maart, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. 

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.

MHC Steenwijk volgt de adviezen van de knhb en het rivm op de voet, dus willen wij hiermee aangeven dat ook MHC Steenwijk haar activiteiten in de "hold" zet tot en met 31-3-2020. Tot die tijd dus geen trainingen en wedstrijden en zal het clubhuis gesloten zijn. 

Wilt u op de hoogte blijven houdt dan de site van MHC Steenwijk en van de KNHB alsmede de social media kanalen in de gaten. 

Bestuur MHC Steenwijk


Contact