Welkom bij MHC Steenwijk!

 

Commissies/vrijwilligers

Bestuur
Pieter van de Koppel Voorzitter
Dirk de Vries Secretaris
Ruurd Hartman Penningmeester
Lisette Fortunati-van t Hof Jeugd & Cultuur
Wilma Klaster PR & Communicatie
Erik Maasbach Sporttechnische zaken
Ruurd Hartman Technische zaken
Functionaris
Gertjan Nagel Ledenadministratie

Contact