Welkom bij MHC Steenwijk!

MHC-Steenwijk zoekt een trainer/coach voor Dames 1!

25 November

VOG bij MHC

Nieuws afbeelding

 

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie) screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

 

 

Gratis VOG voor vrijwilligers

Elke vrijwilliger die werkt met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kan een gratis VOG krijgen. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Door het actief voeren van een dergelijk beleid zijn kinderen en mensen met een verstandelijke beperking echt in veilige handen.

 

 

Stappenplan aanvragen gratis VOG voor vrijwilligers

In het kort de stappen die een vrijwilligersorganisatie neemt:

·De organisatie gaat naar www.gratisvog.nl;

·De organisatie geeft antwoord op enkele meerkeuzevragen, waarbij ze laat zien dat ze breder preventief beleid voert op het gebied van het voorkomen en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag;

·De ingevulde gegevens worden bekeken door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en het ministerie van Veiligheid en Justitie;

·De organisatie zet de aanvraag voor de vrijwilliger klaar (naam, geboortedatum en emailadres vrijwilliger).

·De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail met daarin een link om de VOG aanvraag definitief te maken (hiervoor is een DigiD vereist);

·Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG en overhandigt deze aan de organisatie.


 

Contact